W sprawie:
uchwalenia budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016

Data uchwały:
2015-12-29

Numer uchwały:
XXII.119.2015

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęczycy