W sprawie:
uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łęczyca na lata 2016-2022

Data uchwały:
2015-12-29

Numer uchwały:
XXII.120.2015

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.