W sprawie:
wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXII/143/12 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 09 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad korzystania
z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Miasto Łęczyca


Data uchwały:
2016-02-09

Numer uchwały:
XXIV.126.2016

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego