W sprawie:
wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016

Data uchwały:
2016-03-08

Numer uchwały:
XXVI.133.2016

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu