W sprawie:
wprowadzania zmian budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016

Data uchwały:
2016-03-29

Numer uchwały:
XXVII.141.2016

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu