W sprawie:
uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Miasta Łęczyca

Data uchwały:
2016-05-23

Numer uchwały:
XXIX.144.2016

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego