W sprawie:
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Data uchwały:
2016-05-23

Numer uchwały:
XXIX.145.2016

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego