W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2016 -2022

Data uchwały:
2016-05-23

Numer uchwały:
XXIX.162.2016

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia