Data posiedzenia:
2016-05-23

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Miasta Łęczyca.
3. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016 - projekt I.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016 - projekt II.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016 - projekt III.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016 - projekt IV.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016 - projekt V.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016 - projekt VI.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016 - projekt VII.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016- projekt VIII.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016 - projekt IX.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016 - projekt X.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016 - projekt XI.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016 - projekt XII.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016 - projekt XIII.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016 - projekt XIV.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016 - projekt XV.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016 - projekt XVI.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016 - projekt XVII.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016-projekt XVIII.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2016 -2022.
26. Zamknięcie sesji.


Uwagi: