Urząd Miejski w Łęczycy
Adres: ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca
Kancelaria Urzędu: tel: 24 721-03-00, fax: 24 721-03-01

Strona www: www.leczyca.info.pl
E-mail: kancelaria@leczyca.info.pl

 

Burmistrz: Paweł Kulesza
Sekretariat Burmistrza: 24 721-03-42

Z-ca Burmistrza: Wojciech Czaplij
Sekretarz: Elzbieta Wencel
Skarbnik: Agnieszka Kowalska

 

Godziny urzędowania:
poniedziałek 7:30-15:30
wtorek: 7:30-17:00

środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-14:00

Przyjmowanie interesantów od godziny 8.00

 Kasa Urzędu Miejskiego w Łęczycy jest czynna w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek: 8.00 - 14.00
wtorek: 8.00 - 15.00
piątek: 8.00 - 13.00

 

UWAGA!!! zmiana nr konta bankowego
NR KONTA BANKOWEGO: 90 9029 0000 2001 0104 4933 0003

Bank Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy

Miasto Łęczyca: NIP 7752405045  REGON 611015477   PEPPOL NIP/7752405045
Urząd Miejski w Łęczycy: NIP 7751243221  REGON 610018479

Adres skrytki na platformie ePUAP: /d39r7rq9o6/SkrytkaESP

obrazek

obrazek

Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęczyca

Formularze do druku dotyczące podatków i opłat lokalnych

Uchwała XXIX.177.2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Miasta Łęczyca, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19