W sprawie:
aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych obowiązujących na obszarze miasta Łęczyca

Data uchwały:
2018-03-08

Numer uchwały:
LXII/398/2018

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia