W sprawie:
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2017

Data uchwały:
2017-02-15

Numer uchwały:
XLIV/260/2017

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu