Data posiedzenia:
2017-02-15

Status:


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego - Projekt nr 1.
3. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Miasta Łęczyca oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2017 - Projekt 2.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2017 - Projekt 3.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2017 - Projekt 4.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2017 - Projekt 5.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2016-2022.
9. Zamknięcie sesji.


Uwagi: