W sprawie:
planowania w budżecie Gminy Miasto Łęczyca środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, a także udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których organ

Data uchwały:
2017-04-06

Numer uchwały:
XLVIII/276/2017

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego