W sprawie:
zmiany Uchwały nr XXXVIII/224/16 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmiany "Regulaminu Stadionu Miejskiego w Łęczycy"

Data uchwały:
2017-04-06

Numer uchwały:
XLVIII/277/2017

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego