W sprawie:
przyjęcia Lokalnego Program Rewitalizacji dla Gminy Miasta Łęczyca na lata 2017-2023

Data uchwały:
2017-07-31

Numer uchwały:
LIV/306/2017

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia