W sprawie:
w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspracie realizacji zadania publicznego Miasta Łęczyca w 2023 roku w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Data uchwały:
2023-01-20

Numer uchwały:
120.12.2023

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2023-01-20