W sprawie:
przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Łęczycy na uchwałę Nr XXXIX/198/13 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 27 marca 2013r.w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobie

Data uchwały:
2022-11-24

Numer uchwały:
LXXIII.440.2022

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia