W sprawie:
w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert zlożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Łęczyca w 2022 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytua

Data uchwały:
2022-02-08

Numer uchwały:
120.34.2022

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2022-02-08