W sprawie:
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Łęczyca przeznaczonych do zbycia w drodze wkładu pienięzżnego (aport)

Data uchwały:
2022-02-07

Numer uchwały:
120.30.2022

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2022-02-07