W sprawie:
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Łęczyca w 2022 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Data uchwały:
2022-01-13

Numer uchwały:
120.11.2022

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2022-01-13