W sprawie:
Wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na 2021r

Data uchwały:
2021-11-15

Numer uchwały:
LV.313.2021

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Województwa Łódzkiego