W sprawie:
w sprawie wprowadzenia zmian w Załączniku nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy nr XXXII/186/2020 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łęczyca

Data uchwały:
2021-10-27

Numer uchwały:
LIII.302.2021

Podjęta przez:
Radę Miejską Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 01 stycznia 2022r. i podlega ogłoszeniu w Dz. Urz.