W sprawie:
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Łęczycy stanowiącej własność Miasta Łęczyca

Data uchwały:
2021-10-05

Numer uchwały:
120.141.2021

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2021-10-05