W sprawie:
w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 120.87.2021 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przetrzennego miasta Łęczyca wyłoż

Data uchwały:
2021-09-23

Numer uchwały:
120.132.2021

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2021-09-23