Data posiedzenia:
2021-09-30

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Załącznika nr 1 w Uchwale Nr XLVIII/275/2021 Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Łęczycy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Łęczycy stanowiącej własność Miasta Łęczyca.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na 2021 r.-proj.1
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na 2021 r.- proj.2
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na 2021 r.- proj.3
11. Wolne wnioski, informacje, sprawy różne.
12. Zamknięcie sesji.


Uwagi: