Data posiedzenia:
2020-10-19

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na rok 2020.
3. Zamknięcie sesji.


Uwagi: