W sprawie:
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na 2020 r.

Data uchwały:
2020-09-24

Numer uchwały:
XXXVII.214.2020

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.