W sprawie:
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony.

Data uchwały:
2020-09-24

Numer uchwały:
XXXVII.212.2020

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łęczycy.