W sprawie:
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy i wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek stanowiących własność Miasta Łęczyca.

Data uchwały:
2020-09-24

Numer uchwały:
XXXVII.211.2020

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łęczycy.