Data posiedzenia:
2020-09-24

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Łęczycy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy i wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek stanowiących własność Miasta Łęczyca.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na
2020 r.-projekt nr 1.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na
2020 r.-projekt nr 2.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na
2020 r.-projekt nr 3.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIV/141/2019 z dnia 20 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łęczyca na lata 2020-2026.
11. Zamknięcie sesji.


Uwagi: