W sprawie:
wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy

Data uchwały:
2020-05-28

Numer uchwały:
XXX.179.2020

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łęczycy