W sprawie:
rozpatrzenia petycji z dnia 6 grudnia 2019 roku

Data uchwały:
2020-02-13

Numer uchwały:
XXVI.159.2020

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia