W sprawie:
rozpatrzenia petycji z dnia 28 listopada 2019 roku.

Data uchwały:
2020-02-13

Numer uchwały:
XXVI.158.2020

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia