Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji- Uchwała Nr XXVI/159/2020