W sprawie:
upoważnienia Burmistrza Miasta Łęczyca do udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Data uchwały:
2019-12-05

Numer uchwały:
XXIII.140.2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia