Data posiedzenia:
2019-12-05

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na 2019 r. - projekt 1.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na 2019 r. - projekt 2.
6. Wolne wnioski, informacje, sprawy różne.
7. Zamknięcie sesji.


Uwagi: