W sprawie:
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie lub oddanie w najem, dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta Łęczyca

Data uchwały:
2019-05-22

Numer uchwały:
120.95.2019

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2019-05-22