W sprawie:
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Łęczycy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łęczyca wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2018 r.

Data uchwały:
2019-03-27

Numer uchwały:
120.67.2019

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2019-03-27