Symbol:
KU.02

Wydział:
Wydział Budżetu i Księgowości

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015r, poz. 613 z późn .zm.)

Opłaty:
Brak.

Termin odpowiedzi:
Postanowienie w sprawie ulgi w podatkach wydawane jest przez Burmistrza Miasta Łęczyca w terminie 14 dni od daty przekazania akt przez Urząd Skarbowy.

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca - I piętro, pokój 24, tel. 24 721-03-06

Tryb odwoławczy:
Na postanowienie nie przysługuje stronom zażalenie.

Uwagi:
Po wydaniu postanowienia Burmistrz Miasta Łęczyca zwraca akta sprawy właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w celu wydania decyzji administracyjnej.

Dokumenty