Oświadczenia majątkowe osób wydajacych decyzje administracyjne w imeniu Burmistrza Miasta Łęczyca - 2019 r.