Symbol:
KU.16

Wydział:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1314)
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm..),
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst. jedn.Dz. U. z 2021 r. poz.685 ze zm.).


Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie decyzji – 10,00 zł(opłata uiszczana w kasie Urzędu, bądź na konto Urzędu Miejskiego w Łęczycy
nr konta : 90 9029 0000 2001 0104 4933 0003


Termin odpowiedzi:
1 miesiąc

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca - II piętro, pokój 42, tel. 24 721-03-30

Tryb odwoławczy:
Od decyzji Burmistrza Miasta o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łęczyca.

Uwagi:
Brak.

Dokumenty
  • Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (formularz do pobrania)

  • odpis z księgi wieczystej