W sprawie:
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca.

Data uchwały:
2018-09-03

Numer uchwały:
120.144.2018

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2018-09-03