Z aktualnie obowiązującym studium można się zapoznać wchodząc na stronę Urzędu Miejskiego w Łęczycy, otwierając w kolumnie nazwanej „na skróty" zakładkę „System Informacji Przestrzennej - Mapa Łęczycy". Następnie należy:

1)   kliknąć na obrazek „Mapa Łęczycy"

2)   kliknąć w menu „warstwy"  kwadrat zaznaczony krzyżykiem, umieszczony z lewej strony zakładki  „Zagospodarowanie przestrzenne"

3)   kliknąć w pusty kwadrat umieszczony obok napisu „Studium"

4)   klikając na dowolny obszar można uzyskać informację o jego przeznaczeniu i treści całego studium wraz z legendą

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego  tel. 24 721 03 29 (33).