W sprawie:
wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasta Łęczyca na 2015 r.

Data uchwały:
2015-11-30

Numer uchwały:
XIX.100.2015

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu