Prezes Andrzej Malinowski

Kontakt:
ul. Marii Konopnickiej 14 pok. 56
99-100 Łęczyca
tel./fax 24 721-35-57
e-mail: tbs@leczyca.info.pl