Dyrektor Ryszard Ziarkowski

Kontakt:
ul. Zachodnia 23
99-100 Łęczyca
tel. 24 721-03-50

www: sp3leczyca.wikom.pl/
BIP: www.bip.sp3leczyca.wikom.pl
e-mail: sp3_leczyca@poczta.onet.pl

Elektroniczna Skrytka Podawcza na ePUAP: /sp3leczyca/SkrytkaESP