Kontakt:
ul. Zamkowa 1
99-100 Łęczyca
Biuro: tel. 24 721-89-97
Zamek: tel. 24 721-24-49
www: www.muzeumleczyca.pl
e-mail: info@muzeumleczyca.pl
adres BIP: muzeumleczyca.bip.gov.pl

Elektroniczna Skrytka Podawcza na ePUAP: /MuzemLeczyca/SkrytkaESP

 

Pracownicy merytoryczni Muzeum w Łęczycy

Dyrektor Muzeum w Łęczycy
mgr Hanna Pawłowska - hpawlowska@muzeumleczyca.pl

Dział archeologiczny
Starszy kustosz dr hab. Małgorzata Rybicka
Kustosz mgr Patrycja Zasadzka - pzasadzka@muzeumleczyca.pl

Dział artystyczny
mgr Hanna Pawłowska - hpawlowska@muzeumleczyca.pl

Dział etnograficzny
Kustosz mgr Anna Dłużewska-Sobczak - asobczak@muzeumleczyca.pl

Dział historyczny
Kustosz mgr Tomasz Kucharczyk tkucharczyk@muzeumleczyca.pl
 

Majątek w dyspozycji Muzeum
- Zamek,
- grunty - 45 arów,
- zabytki:
dział etnograficzny - 2866 eksponatów
dział archeologiczny - 836 eksponatów, 3264 depozyty
dział historyczny - 1622 eksponatów
dział artystyczny - 262 eksponaty
dział przyrodniczy - 373 eksponaty
dział numizmatyczny - 2731 eksponatów
- zakupy - 38szt.
- dary - 20szt.

Stan akt archiwum muzealnego:
Ogółem 7,58mb
kategoria A - 2,94 mb
kategoria B - 4,64 mb