W sprawie:
zmiany w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2018 rok

Data uchwały:
2018-03-19

Numer uchwały:
LXIII.402.2018

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu