Data posiedzenia:
2016-08-10

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.
4. Informacja z bieżącej działalności Jednostki Budżetowej Zieleń Miejska.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016 - projekt I.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016 - projekt II.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016 - projekt III.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016 - projekt IV.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016 - projekt V.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016 - projekt VI.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016 - projekt VII.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016 - projekt VIII.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2016-2022.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Miasta Łęczyca niezabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Łęczyca.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Łęczyca.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Sprawy różne.
19. Zamkniecie sesji.


Uwagi: